• Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Žiga Kranjec s. p., Ulica 6. junija 12a, 1295 Ivančna Gorica (v nadaljevanju: organizator).

 • Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe, starejše od 18 let. Če sodeluje oseba, mlajša od 18 let, se smatra, da ima privolitev staršev. Zaposleni ter ostali sodelavci organizatorja ne morejo sodelovati v nagradni igri.

 • Trajanje nagradne igre

Organizirali bomo več nagradnih iger. Natančneje na vsake tri mesece (plus – minus nekaj dni). Trenutna nagradna igra bo trajala od 10.5.2024 in do 10.8.2024. Izjema bo le zadnja nagradna igra, ki jo bomo organizirali eno leto po prodani zadnji knjižici zadnje naklade. Po izvedenem zadnjem žrebanju sodelovanje v nagradni igri ne bo več mogoče.

 • Pravila sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo le osebe (v nadaljevanju: uporabniki), ki:

 • Kupijo knjižico »Lov za zakladom po Sloveniji« ali »Lov za karibskim zakladom po Sloveniji« z unikatno kodo
 • Uspešno opravijo vse izzive in pravilno sestavijo skrito geslo
 • Vpišejo unikatno kodo knjižice na spletni strani
 • Vpišejo pravilno skrito geslo
 • Sprejmejo pravila in pogoje nagradne igre
 • V obrazec vpišejo svoje pravo ime in elektronski naslov
 • Nagrade
 • 1. nagrada: 2 vstopnici za Terme Olimia (žrebanje zaključeno).
 • 2. nagrada: 2 vstopnici za Terme Olimia (žrebanje zaključeno).
 • 3. nagrada: 2 vstopnici za Terme Čatež (žrebanje zaključeno).
 • 4. nagrada: SuperCard Family v vrednosti 25€ (žrebanje zaključeno).
 • 5. nagrada: SuperCard Family v vrednosti 25€ (žrebanje zaključeno).
 • 6. nagrada: SuperCard Family v vrednosti 25€ (žrebanje zaključeno).
 • 7. nagrada: SuperCard Sport v vrednosti 25€ (žrebanje zaključeno)
 • 8. nagrada: SuperCard Sport v vrednosti 25€ (žrebanje zaključeno)
 • 9. nagrada: SuperCard Sport v vrednosti 25€ (žrebanje zaključeno)
 • 10. nagrada: SuperCard Sport v vrednosti 25€ (žrebanje zaključeno)
 • 11. nagrada: SuperCard Sport v vrednosti 25€ (nagrada še ni podeljena)

Vsaka naslednja nagrada bo znana najkasneje 14 dni po predhodnem žrebanju. Možnost koriščenja nagrad bo odvisna od posamezne nagrade. Datumi žrebanj so določeni za tekoče leto.

Organizator nagradne igre se odpoveduje vsakršni materialni, moralni ali kazenski odgovornosti za kakršne koli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Nagrada je prenosljiva!

 • Izbira zmagovalca

Zmagovalec bo izbran z žrebom, ki sledi po končani nagradni igri. Žrebanje bo izvedeno najkasneje v 5 dneh po končanju nagradne igre na lokaciji Ulica 6 junija 12a, 1295 Ivančna Gorica. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna.

 • Podelitev nagradne igre 

Nagrajenec bo o nagradi ter podrobnostih prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti, ki jo bo navedel ob prijavi.  Z nagrajencem se bomo individualno dogovorili glede prevzema nagrade. Za mladoletne osebe morajo nagrado prevzeti njihovi zakoniti zastopniki.  Nagrada je prenosljiva na tretjo osebo. Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo, v kolikor bo to potrebno, posredovali vse potrebne podatke. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 30 dni od prejete elektronske pošte ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se zmagovalca ponovno izžreba. Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo nagrado podelil najkasneje v 8 delovnih dneh od prejema vseh podatkov zmagovalca.

 • Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri, ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  Uporabnik s svojim sodelovanjem podaja privolitev, da organizator kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadaljnji).  Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega naslednje osebne podatke:

 • priimek in ime,
 • elektronski naslov.

Uporabnik s sodelovanjem dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo v bazi podatkov. Uporabnik izrecno soglaša, da lahko organizator, kot upravljavec osebnih podatkov tiste podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu nagradne igre;
 • obveščanje o novostih na projektu Lov za zakladom.

Od prejemanja elektronske pošte se sodelujoči lahko kadar koli odjavi na povezavi, ki je vedno objavljena v vsakem elektronskem sporočilu.

 • Odgovornost 

Organizator nagradne igre ne odgovarja za kakršno koli posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe te strani.

 • Pritožbe 

Morebitna vprašanja ali reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na mail info@lovzazakladom.si . Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu s pravili nagradne igre, ne bodo upoštevani.

 • Končne določbe 

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli podaljša nagradno igro, da v času trajanja nagradne igre zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja na katerega ne bo mogel vplivati, prekine nagradno igro in spremeni splošne pogoje, razveljavi posamezno nagradno igro in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji prične ponovno ali se odloči, da bo nagradno igro prekinil in nagrade ne bo podelil. Sodelujoči v nagradni igri se odpovedujejo kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorja, posredno ali neposredno povezanim s sodelovanjem v nagradni igri.

Posodobljeno v Ivančni Gorici, 12. 02. 2024